DevOps Fundamentals

Nasze 3-dniowe szkolenie DevOps Fundamentals jest wprowadzeniem do DevOps – kulturowego i profesjonalnego ruchu, kładącego nacisk na komunikację, współpracę oraz integrację pomiędzy zespołami programistów i administratorów.

Szkolenie ma na celu dostarczenie podstawowych wiadomości, potrzebnych do zbudowania słownika pojęć DevOps i zrozumienia jego pryncypiów oraz praktyk.
Co ważniejsze, kurs ma za zadanie zainspirować słuchacza do stania się liderem zmian poprzez współdzielenie wiedzy i używanie tego, czego nauczył  się o DevOps, aby prowadzić innych i być ich mentorem.

 

 • Czas: 3 dni
 • Język: PL, Materiały: EN
 • Szkolenie akredytowane

 • Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
 • Zapewniamy dogodną lokalizację w centrum Warszawy

 

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Dlaczego DevOps?
 • Czym jest DevOps?
 • Kultura DevOps
 • Zagadnienia organizacyjne DevOps
 • Procesy DevOps
 • DevOps i automatyzacja
 • Miary i usprawnienia
 • Wskazówki na temat egzaminu
 • Przykładowy egzamin
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

Wymagania wstępne

 • Brak, jednak pomocna będzie podstawowa znajomość Agile, Lean, ITSM.

 

Szkolenie przyniesie największą wartość dla:

 • Osób zaangażowanych w IT development, IT operations lub IT service management
 • Chcących szczegółowo rozumieć pryncypia DevOps
 • Ekspertów IT pracujących w środowisku Agile, lub planującym w nie wejść, którzy chcą dokładnie zrozumieć pojęcia połączone z Agile i DevOps
 • Osób chcących zrozumieć konieczne zmiany kulturowe, związane z adopcją praktyk DevOps

Korzyści organizacyjne

Nasze szkolenie DevOps Fundamentals pomoże w zrozumieniu:

 • Dlaczego organizacje adoptują praktyki DevOps zarówno z perspektywy biznesowej, jak i IT
 • Jak odpowiedzieć na pytanie „Co to jest DevOps?”
 • Wartości i pryncypia DevOps
 • Jak DevOps łączy się z innymi platformami, jak np. Agile, Lean i IT service management
 • Charakterystyczne cechy kultury DevOps
 • Aspekt organizacji DevOps, włączając w to role, zespoły i struktury organizacyjne
 • Kluczowe praktyki DevOps
 • Powszechne praktyki DevOps w zakresie automatyzacji i kategorii narzędzi
 • Jak zaadoptować kulturę DevOps

 

Korzyści personalne

 • Zwiększona wiedza, umiejętności i możliwości
 • Większa efektywność i produktywność
 • Nowe możliwości w zakresie kariery zawodowej
 • Większa kreatywność
 • Zwiększony potencjał przychodów i satysfakcja z pracy

Egzamin (opcjonalny)

 • Format egzaminu:
  • Zamknięte książki
  • Prowadzony przez egzaminatora
 • Pytania: 40 - Test wielokrotnego wyboru
 • Poziom poprawnych do zaliczenia: 65% (26 poprawnych odpowiedzi)
 • Czas trwania:
  • 60 minut
  • 15 minut dodatkowych dla osób, dla których angielski nie jest językiem rodzimym (można korzystać ze słownika)