ITIL®4 Foundation

Szkolenie ITIL®4 Foundation jest najnowszą wersja szkolenia dot. standardu zarządzania usługami IT wg ITIL®. Szkolenie wprowadza do świata zarządzania usługami IT w organizacji, uwzględniając inne aktualnie wykorzystywane metodyki i standardy takie jak DevOps, Agile, Lean, Scrum czy Prince2. Adresowane jest do każdego pracownika przedsiębiorstwa od poziomu kierownictwa najwyższego szczebla, do pracowników liniowych i operacyjnych. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych pojęć, definicji oraz wytycznych związanych z podejściem usługowym i procesowym opisanych w bibliotece najlepszym praktyk ITIL®. Szkolenie przygotowuje uczestników do oficjalnego, akredytowanego egzaminu ITIL®4 Foundation.
ITIL® jest zerejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 • Czas: 2 dni
 • Język: PL, Materiały: EN
 • Szkolenie akredytowane

 • Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
 • Zapewniamy dogodną lokalizację w centrum Warszawy

Program szkolenia

 • Zbiór podstawowych pojęć i definicji
 • Wprowadzenie do biblioteki ITIL®
 • Cztery wymiary zarządzania usługami
 • Zasoby, Kompetencje, Organizacja
 • Technologie i architektura
 • Partnerzy i dostawcy
 • Łańcuch wartości
 • Ustawiczne doskonalenie usług
 • Kontrola zmian
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie problemami
 • Zarządzanie wnioskami
 • Service Desk
 • Zarządzanie poziomem Usług
 • Praktyczne ćwiczenia
 • Dodatkowe źródła informacji
 • Wskazówki na temat egzaminu
 • Próbny egzamin
Zgłoś się na szkolenie

Warunki

 • Brak

Szkolenie przyniesie największą wartość dla:

 • Pracownicy liniowi i operacyjni działów IT
 • Konsultanci, eksperci IT
 • Pracownicy biznesowi korzystający z usług IT
 • Kierownicy wszystkich szczebli organizacji
 • Osoby pragnące rozwinąć swoje kompetencje zawodowe w zakresie najlepszych praktyk zarządzania usługami wg ITIL®
 • Osoby przygotowujące się do egzaminu ITIL®4 Foundation

Korzyści organizacyjne

Szkolenie ITIL®4 Foundation pomoże w:

 • zrozumieniu, dlaczego organizacje adoptują praktyki ITIL® zarówno z perspektywy biznesowej, jak i IT
 • poznaniu modelu zarządzania usługami IT
 • zrozumieniu cyklu życia usługi
 • poznaniu kluczowych procesów, ról, funkcji w zarządzaniu usługami IT

 

Korzyści personalne

 • Zwiększona wiedza, umiejętności i możliwości
 • Większa efektywność i produktywność
 • Nowe możliwości w zakresie kariery zawodowej
 • Większa kreatywność
 • Zwiększony potencjał przychodów i satysfakcja z pracy
 • Przygotowanie do egzaminu ITIL®4 Foundation

Format egzaminu:

 • Zamknięte książki
 • Prowadzony przez egzaminatora
 • Pytania: 40 wielokrotnego wyboru
 • Poziom poprawnych do zaliczenia: 65% (26 pkt)
 • Czas trwania:
  • 60 minut
  • 15 minut dodatkowych dla osób, dla których angielski nie jest językiem rodzimym.
 • Język egzaminu - angielski (można korzystać ze słownika)

Egzamin organizowany jest drugiego dnia szkolenia.